.

Příbalový leták VEROGALID ER 240 MG – POR TBL PRO 500X240MG

Při užití léčivého přípravku VEROGALID ER 240 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEROGALID ER 240 MG naleznete

  • Co je přípravek VEROGALID ER 240 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEROGALID ER 240 MG užívat
  • Jak se přípravek VEROGALID ER 240 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEROGALID ER 240 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEROGALID ER 240 MG