.

Příbalový leták VERORAB – INJ PSU LQF 5DAV.+5X0.5ML AMP

Při užití léčivého přípravku VERORAB si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERORAB naleznete

  • Co je přípravek VERORAB a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERORAB užívat
  • Jak se přípravek VERORAB užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERORAB uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERORAB