.

Příbalový leták VEROSPIRON 50 MG – POR CPS DUR 30X50MG

Při užití léčivého přípravku VEROSPIRON 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEROSPIRON 50 MG naleznete

  • Co je přípravek VEROSPIRON 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEROSPIRON 50 MG užívat
  • Jak se přípravek VEROSPIRON 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEROSPIRON 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEROSPIRON 50 MG