.

Příbalový leták VEROSPIRON – POR TBL NOB 20X25MG

Při užití léčivého přípravku VEROSPIRON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEROSPIRON naleznete

  • Co je přípravek VEROSPIRON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEROSPIRON užívat
  • Jak se přípravek VEROSPIRON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEROSPIRON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEROSPIRON