.

Příbalový leták VERRUMAL – DRM SOL 1X13ML

Při užití léčivého přípravku VERRUMAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERRUMAL naleznete

  • Co je přípravek VERRUMAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERRUMAL užívat
  • Jak se přípravek VERRUMAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERRUMAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERRUMAL