.

Příbalový leták VERTISAN 24 MG TABLETY – POR TBL NOB 96X24MG

Při užití léčivého přípravku VERTISAN 24 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VERTISAN 24 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek VERTISAN 24 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERTISAN 24 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek VERTISAN 24 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VERTISAN 24 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VERTISAN 24 MG TABLETY