.

Příbalový leták VESANOID 10 MG – POR CPS MOL 100X10MG

Při užití léčivého přípravku VESANOID 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VESANOID 10 MG naleznete

  • Co je přípravek VESANOID 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VESANOID 10 MG užívat
  • Jak se přípravek VESANOID 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VESANOID 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VESANOID 10 MG