.

Příbalový leták VESICARE 10 MG – POR TBL FLM 50X10MG

Při užití léčivého přípravku VESICARE 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VESICARE 10 MG naleznete

  • Co je přípravek VESICARE 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VESICARE 10 MG užívat
  • Jak se přípravek VESICARE 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VESICARE 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VESICARE 10 MG