.

Příbalový leták VESSEL DUE F – POR CPS MOL 50X250LSU

Při užití léčivého přípravku VESSEL DUE F si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VESSEL DUE F naleznete

  • Co je přípravek VESSEL DUE F a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VESSEL DUE F užívat
  • Jak se přípravek VESSEL DUE F užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VESSEL DUE F uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VESSEL DUE F