.

Příbalový leták VEYANNE 0.02 MG/3 MG – POR TBL FLM 28

Při užití léčivého přípravku VEYANNE 0.02 MG/3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VEYANNE 0.02 MG/3 MG naleznete

  • Co je přípravek VEYANNE 0.02 MG/3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VEYANNE 0.02 MG/3 MG užívat
  • Jak se přípravek VEYANNE 0.02 MG/3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VEYANNE 0.02 MG/3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VEYANNE 0.02 MG/3 MG