.

Příbalový leták VFEND 200 MG – INF PSO LQF 1X200MG

Při užití léčivého přípravku VFEND 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VFEND 200 MG naleznete

  • Co je přípravek VFEND 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VFEND 200 MG užívat
  • Jak se přípravek VFEND 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VFEND 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VFEND 200 MG