.

Příbalový leták VFEND 40 MG/ML – POR PLV SUS 75ML/3GM

Při užití léčivého přípravku VFEND 40 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VFEND 40 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek VFEND 40 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VFEND 40 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek VFEND 40 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VFEND 40 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VFEND 40 MG/ML