.

Příbalový leták VIAGRA 25 MG – POR TBL FLM 2X25MG

Při užití léčivého přípravku VIAGRA 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIAGRA 25 MG naleznete

  • Co je přípravek VIAGRA 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIAGRA 25 MG užívat
  • Jak se přípravek VIAGRA 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIAGRA 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIAGRA 25 MG