.

Příbalový leták VIBURCOL – RCT SUP 12

Při užití léčivého přípravku VIBURCOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIBURCOL naleznete

  • Co je přípravek VIBURCOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIBURCOL užívat
  • Jak se přípravek VIBURCOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIBURCOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIBURCOL