.

Příbalový leták VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N – POR PLV SOL 10

Při užití léčivého přípravku VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N naleznete

  • Co je přípravek VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N užívat
  • Jak se přípravek VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRďż˝N