.

Příbalový leták VIDISIC – OPH GEL 3X10GM

Při užití léčivého přípravku VIDISIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIDISIC naleznete

  • Co je přípravek VIDISIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIDISIC užívat
  • Jak se přípravek VIDISIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIDISIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIDISIC