.

Příbalový leták VIGIL – POR TBL NOB 90X100MG

Při užití léčivého přípravku VIGIL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIGIL naleznete

  • Co je přípravek VIGIL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIGIL užívat
  • Jak se přípravek VIGIL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIGIL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIGIL