.

Příbalový leták VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY – POR CPS DUR 84X200MG

Při užití léčivého přípravku VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY naleznete

  • Co je přípravek VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY užívat
  • Jak se přípravek VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VILARIB 200 MG TVRDďż˝ TOBOLKY