.

Příbalový leták VIMPAT 150 MG – POR TBL FLM 56X150MG

Při užití léčivého přípravku VIMPAT 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIMPAT 150 MG naleznete

  • Co je přípravek VIMPAT 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIMPAT 150 MG užívat
  • Jak se přípravek VIMPAT 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIMPAT 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIMPAT 150 MG