.

Příbalový leták VINBLASTIN-RICHTER 5MG – INJ PSO LQF 10X5MG+SOLV

Při užití léčivého přípravku VINBLASTIN-RICHTER 5MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VINBLASTIN-RICHTER 5MG naleznete

  • Co je přípravek VINBLASTIN-RICHTER 5MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VINBLASTIN-RICHTER 5MG užívat
  • Jak se přípravek VINBLASTIN-RICHTER 5MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VINBLASTIN-RICHTER 5MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VINBLASTIN-RICHTER 5MG