.

Příbalový leták VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML – INJ SOL 1X10ML/10MG

Při užití léčivého přípravku VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VINBLASTIN TEVA 1 MG/ML