.

Příbalový leták VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ – INF CNC SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ naleznete

  • Co je přípravek VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ užívat
  • Jak se přípravek VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VINORELBIN EBEWE“ 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK“