.

Příbalový leták VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU – INF CNC SOL 1X5ML//50MG

Při užití léčivého přípravku VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU naleznete

  • Co je přípravek VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU užívat
  • Jak se přípravek VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VINORELBIN STRIDES 10 MG/ML KONCENTRďż˝T PRO P��PRAVU INFUZNďż˝HO ROZTOKU