.

Příbalový leták VINPOCETINE COVEX 5 MG – POR TBL NOB 50X5MG

Při užití léčivého přípravku VINPOCETINE COVEX 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VINPOCETINE COVEX 5 MG naleznete

  • Co je přípravek VINPOCETINE COVEX 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VINPOCETINE COVEX 5 MG užívat
  • Jak se přípravek VINPOCETINE COVEX 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VINPOCETINE COVEX 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VINPOCETINE COVEX 5 MG