.

Příbalový leták VIOLA TRICOLOR – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku VIOLA TRICOLOR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIOLA TRICOLOR naleznete

  • Co je přípravek VIOLA TRICOLOR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIOLA TRICOLOR užívat
  • Jak se přípravek VIOLA TRICOLOR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIOLA TRICOLOR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIOLA TRICOLOR