.

Příbalový leták VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY – POR TBL FLM 28

Při užití léčivého přípravku VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY naleznete

  • Co je přípravek VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY užívat
  • Jak se přípravek VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIOLETTA 60 MIKROGRAMďż˝/15 MIKROGRAMďż˝ POTAHOVANďż˝ TABLETY