.

Příbalový leták VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG – POR TBL FLM 200

Při užití léčivého přípravku VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG naleznete

  • Co je přípravek VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG užívat
  • Jak se přípravek VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIPDOMET 12.5 MG/1000 MG