.

Příbalový leták VIPER VENOM ANTITOXIN – INJ 1X5ML/500UT

Při užití léčivého přípravku VIPER VENOM ANTITOXIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIPER VENOM ANTITOXIN naleznete

  • Co je přípravek VIPER VENOM ANTITOXIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIPER VENOM ANTITOXIN užívat
  • Jak se přípravek VIPER VENOM ANTITOXIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIPER VENOM ANTITOXIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIPER VENOM ANTITOXIN