.

Příbalový leták VIPERA REDI – POR GRA 4GM K3-MK10

Při užití léčivého přípravku VIPERA REDI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIPERA REDI naleznete

  • Co je přípravek VIPERA REDI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIPERA REDI užívat
  • Jak se přípravek VIPERA REDI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIPERA REDI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIPERA REDI