.

Příbalový leták VIPERATAB – INJ LYO SOL 2X100MG

Při užití léčivého přípravku VIPERATAB si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIPERATAB naleznete

  • Co je přípravek VIPERATAB a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIPERATAB užívat
  • Jak se přípravek VIPERATAB užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIPERATAB uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIPERATAB