.

Příbalový leták VIPIDIA 12.5 MG – POR TBL FLM 14X12.5MG

Při užití léčivého přípravku VIPIDIA 12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIPIDIA 12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek VIPIDIA 12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIPIDIA 12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek VIPIDIA 12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIPIDIA 12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIPIDIA 12.5 MG