.

Příbalový leták VIRAFERONPEG 100 – INJ PSO LQF 1X0.7ML+AS

Při užití léčivého přípravku VIRAFERONPEG 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIRAFERONPEG 100 naleznete

  • Co je přípravek VIRAFERONPEG 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIRAFERONPEG 100 užívat
  • Jak se přípravek VIRAFERONPEG 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIRAFERONPEG 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIRAFERONPEG 100