.

Příbalový leták VIRAFERONPEG 150 – INJ PSO LQF 1X0.7ML+AS

Při užití léčivého přípravku VIRAFERONPEG 150 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIRAFERONPEG 150 naleznete

  • Co je přípravek VIRAFERONPEG 150 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIRAFERONPEG 150 užívat
  • Jak se přípravek VIRAFERONPEG 150 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIRAFERONPEG 150 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIRAFERONPEG 150