.

Příbalový leták VIRAMUNE – POR TBL NOB 14X200MG

Při užití léčivého přípravku VIRAMUNE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIRAMUNE naleznete

  • Co je přípravek VIRAMUNE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIRAMUNE užívat
  • Jak se přípravek VIRAMUNE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIRAMUNE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIRAMUNE