.

Příbalový leták VIREAD 163 MG – POR TBL FLM 3X30X163MG

Při užití léčivého přípravku VIREAD 163 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIREAD 163 MG naleznete

  • Co je přípravek VIREAD 163 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIREAD 163 MG užívat
  • Jak se přípravek VIREAD 163 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIREAD 163 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIREAD 163 MG