.

Příbalový leták VIREAD 245 MG – POR TBL FLM 30X245MG

Při užití léčivého přípravku VIREAD 245 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIREAD 245 MG naleznete

  • Co je přípravek VIREAD 245 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIREAD 245 MG užívat
  • Jak se přípravek VIREAD 245 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIREAD 245 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIREAD 245 MG