.

Příbalový leták VIREAD 33MG/G – POR GRA 60X33MG

Při užití léčivého přípravku VIREAD 33MG/G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIREAD 33MG/G naleznete

  • Co je přípravek VIREAD 33MG/G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIREAD 33MG/G užívat
  • Jak se přípravek VIREAD 33MG/G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIREAD 33MG/G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIREAD 33MG/G