.

Příbalový leták VIREGYT-K – POR CPS DUR 50X100MG

Při užití léčivého přípravku VIREGYT-K si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIREGYT-K naleznete

  • Co je přípravek VIREGYT-K a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIREGYT-K užívat
  • Jak se přípravek VIREGYT-K užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIREGYT-K uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIREGYT-K