.

Příbalový leták VIRU-MERZ – DRM GEL 1X2GM

Při užití léčivého přípravku VIRU-MERZ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIRU-MERZ naleznete

  • Co je přípravek VIRU-MERZ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIRU-MERZ užívat
  • Jak se přípravek VIRU-MERZ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIRU-MERZ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIRU-MERZ