.

Příbalový leták VISANNE 2 MG TABLETY – POR TBL NOB 28X2MG

Při užití léčivého přípravku VISANNE 2 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISANNE 2 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek VISANNE 2 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISANNE 2 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek VISANNE 2 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISANNE 2 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISANNE 2 MG TABLETY