.

Příbalový leták VISCUM ALBUM – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku VISCUM ALBUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISCUM ALBUM naleznete

  • Co je přípravek VISCUM ALBUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISCUM ALBUM užívat
  • Jak se přípravek VISCUM ALBUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISCUM ALBUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISCUM ALBUM