.

Příbalový leták VISINE CLASSIC – OPH GTT SOL 1X15ML

Při užití léčivého přípravku VISINE CLASSIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISINE CLASSIC naleznete

  • Co je přípravek VISINE CLASSIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISINE CLASSIC užívat
  • Jak se přípravek VISINE CLASSIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISINE CLASSIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISINE CLASSIC