.

Příbalový leták VISTABEL – INJ PLV SOL 2X50UT

Při užití léčivého přípravku VISTABEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISTABEL naleznete

  • Co je přípravek VISTABEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISTABEL užívat
  • Jak se přípravek VISTABEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISTABEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISTABEL