.

Příbalový leták VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 naleznete

  • Co je přípravek VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 užívat
  • Jak se přípravek VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISTAGAN LIQUIFILM 0.5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISTAGAN LIQUIFILM 0.5