.

Příbalový leták VISTIDE – INF CNC SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku VISTIDE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VISTIDE naleznete

  • Co je přípravek VISTIDE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VISTIDE užívat
  • Jak se přípravek VISTIDE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VISTIDE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VISTIDE