.

Příbalový leták VITAMIN A-SLOVAKOFARMA – POR CPS MOL 50X30KU

Při užití léčivého přípravku VITAMIN A-SLOVAKOFARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VITAMIN A-SLOVAKOFARMA naleznete

  • Co je přípravek VITAMIN A-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VITAMIN A-SLOVAKOFARMA užívat
  • Jak se přípravek VITAMIN A-SLOVAKOFARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VITAMIN A-SLOVAKOFARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VITAMIN A-SLOVAKOFARMA