.

Příbalový leták VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA – POR CPS MOL 30

Při užití léčivého přípravku VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA naleznete

  • Co je přípravek VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA užívat
  • Jak se přípravek VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VITAMIN AD-SLOVAKOFARMA