.

Příbalový leták VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G – INF CNC SOL 7.5G/50ML

Při užití léčivého přípravku VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G naleznete

  • Co je přípravek VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G užívat
  • Jak se přípravek VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VITAMIN C-INJEKTOPAS 7.5 G