.

Příbalový leták VITEKTA 150 MG – POR TBL FLM 30X150MG

Při užití léčivého přípravku VITEKTA 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VITEKTA 150 MG naleznete

  • Co je přípravek VITEKTA 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VITEKTA 150 MG užívat
  • Jak se přípravek VITEKTA 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VITEKTA 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VITEKTA 150 MG