.

Příbalový leták VIZARSIN 100 MG – POR TBL DIS 1X100MG

Při užití léčivého přípravku VIZARSIN 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VIZARSIN 100 MG naleznete

  • Co je přípravek VIZARSIN 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIZARSIN 100 MG užívat
  • Jak se přípravek VIZARSIN 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VIZARSIN 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VIZARSIN 100 MG